Vodosnabdevanje grada od 29. septembra 2020. godine ponovo ide preko prečistača pitke vode (Fabrika vode).

Sa zadovoljstvom možemo da kažemo da voda koja izlazi iz fabrike zadovoljava sve parametre iz Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće. Kontiuirano imamo dobre rezultate, od početka godine voda koju prečistimo ispunjava sve uslove, i hemijske kao i mikrobiološke.

Uspeli smo da smanjimo količinu otpadne vode i time rasteretimo ceo sistem, takođe treaje izgradnja dodatnog rezervoara koji će rešiti probleme pritiska u mreži. U toku leta uz saradnju sa Gradskom upravom i “Vodovodom” spojili smo fabriku na vodovodnu mrežu tako da distribucija vode ide ravnomerno u sve delove grada.

Analize vode možete pogledati na ovom LINKU.